Herroepingsvoorwaarden en formulier

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Haak_aan gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Indien je een pakket aangeboden krijgt dat zichtbaar beschadigd is, dan verzoek ik je het pakket te weigeren. Indien je het beschadigde pakket accepteert verlies je de mogelijkheid te reclameren over je bestelling. Bij manco's of andere klachten dien je deze binnen 7 dagen aan ons te melden, met duidelijke omschrijving van de klacht en je contactgegevens. Afhandeling is afhankelijk van de situatie, maar vindt altijd plaats in samenspraak met de klant.

Bent u niet tevreden over de aankoop? Neem even contact op met haak_aan@telfort.nl, dan komen we samen tot een oplossing.

Modelformulier voor herroeping downloaden